LED Lamps


   LED Lamps 24-led

img

 

 

Code
Voltage Watt Base Lumen Colour Type

Size

d x l  mm

               
               
               

 

   LED Lamps 240V 2W E14/E27

imgimg

Code
Voltage Watt Base Lumen Colour

Size

d x l  mm

472330 240V 2 E14 130 Warm white de Lux 45 x 87
472342 240V 2 E27 130 Warm white de Lux 45 x 87
472430 240V 2 E14 130 Warm white de Lux 38 x 102
472442 240V 2 E14 130 Warm white de Lux 40 x 137
472124
240V 2 E27 130 Warm white de Lux
55 x 98

 

   LED Lamps 12V MR11

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473070
12V 3 MR11 Homelight de Lux
46 x 35
473074 12V 3 MR11 Natural de Lux
46x 35

 

   LED Lamps 12V MR16

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473190
12
3 MR16 Homelight de Lux 52 x 50
473192 12 3 MR16 Homelight de Lux 52 x 50
473194 12 3 MR16 Cool White de Lux 52 x 50
473193 12 3 MR16 Homelight de Lux 52 x 50
473195 12 3 MR16 Cool White de Lux 52 x 50
473197 12 3 MR16 Natural de Lux 52 x 50
           

 

   LED Lamps 12V MR16+Fan

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473236 12 7 MR16
473238 12 10 MR16

 

   LED Lamps 240V GU10

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

 

   LED Lamps Tray 5 Colours Spherical Lamps

img

Code
Voltage Watt Base

Size

d x l  mm

473424
240
1 E27 45 x 73

 

   LED Lamps Coloured Spherical Lamps

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473450
240
1 E27

"coloured" on

string 10 mtr

45 x 73
473460 240 1 E27

"changing coloured" on

string 10 mtr
45 x 73

 

   Coloured Spherical LED Lamps 

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473412
240
1 E27 blue 45 x 73
473414 240 1 E27 yellow 45 x 73
473416 240 1 E27 green 45 x 73
473418 240 1 E27 orange 45 x 73
473420 240 1 E27 red 45 x 73
473436 240 1 E27 changing coloured 45 x 73

 

   Power-LED Lamps  

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

           
           
473054
12
2W-led MR11 Warm white 35 x 39

 

   Power-LED Lamps  

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473230
12
5W-led MR16 Warm white 50 x 52
473234
12
5W-led MR16 Daylight 50 x 52

 

   Power-LED Lamps  

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473282
240 5W-led GU10 Warm white 50 x 60
473286
240 5W-led GU10 Daylight 50 x 60
473292
240 3x2W-led GU10 Warm white 50 x 60

 

   Power-LED Lamps  Dimmable A55, 45.000hrs

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

472014
240
7
E27
Warm white 55 x 109
472034
240
7
E27
Cool light 55 x 109
472054
240
7
E27
Daylight 55 x 109

 

   Power-LED Lamps Par16 

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473610
240
3x2W-led E14
Warm white 50 x 74
473618
240
3x2W-led E14
Daylight 50 x 74

 

   Power-LED Lamps Par20 

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473630
240
3x3W-led E27
Warm white 70 x 96
473638
240
3x3W-led E27
Daylight 70 x 96

 

   Power-LED Lamps Par30 

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473650
240
5x3W-led E27
Warm white 95 x 98

 

   Power-LED Lamps Par38

img

Code
Voltage Watt Base Colour

Size

d x l  mm

473670
240
9x3W-led E27
Warm white 122 x 121

 
Bastini, Petrooleumi 8, 10152, Tallinn, Estonia; Tel: (+372) 6 605 811; info@bastini.ee